Engellilere Yönelik Din Hizmetleri

Bu konuda yapılan çalışmalar; camilerin ulaşılabilirliğinin sağlanması, işaret dili ile hutbe okunması ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılması gibi alanları kapsamaktadır. Başkanlığımız engellilere yönelik çalışma yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla da irtibat halindedir.  Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Engellilere yönelik çalışmalar, 2012 “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” temasının “Engelsiz Cami Engelsiz İbadet” olarak belirlenmesi ile ivme kazanmıştır. Bu alanda illerde yapılan ve Başkanlığa bildirilen çalışmaları sayısal veri olarak şu şekilde ifade edebiliriz;

 

 

KONU

SAYISAL BİLGİ

Engellilerin kullanımına uygun cami içi fiziki düzenleme

4107

Engellilerin kullanımına uygun cami dışı fiziki düzenleme

5657

Engellilerin kullanımına uygun abdest alma yeri

4932

Engellilerin kullanımına uygun hizmet binası

155

Engellilerin kullanımına uygun olan Kur’an kursu

622

Engellilerin kullanımına uygun olan eğitim merkezi

4

İşaret diliyle hutbe okunan cami

30

İllerde engellilere temin edilen akülü engelli aracı sayısı

230

Engelliler İle İlgili Sayısal Bilgiler

Elimizdeki sayısal bilgiler azımsanmayacak veriler içermekteyse de, henüz yeterli olmadığı da açıktır. Bu anlamda, engellilere yönelik evde din hizmeti sunulması, her ilçede en az bir caminin ulaşılabilirlik ölçülerine uygun hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan her yerde işaret dili ile vaaz ve hutbenin tercüme edilebilmesi hedeflerimiz arasındadır. Din hizmetleri alanında yapılan bu çalışmaların yanı sıra Başkanlık olarak eğitim ve yayın alanlarında da hizmetlerimiz mevcuttur.