Detayı

EZAN ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

24.1.2017

İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

​EZAN ÇALIŞTAYI

Başkanlığımızca yürütülen din hizmetlerinin önemli bir parçası olan ezanın usulüne uygun ve güzel bir seda ile okunması,  din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliklerinin artırılması ile camilerde ses cihazı ve kullanımından kaynaklı sorunları görüşmek amacıyla 21-22 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nde "Ezan Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştay Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın açılış konuşması ile başladı. Çalıştayın hayırlara vesile olması temennisi ile sözlerine başlayan Ünal, "Ezan, vaktin girdiğini bildiren bir çağrıdır. Dini hayatta önemli bir yeri ve işlevi vardır. Bu özelliği sebebiyle toplumun önemli bir kesimi tarafından dikkatle takip edilmektedir." dedi. Ünal, ezanın hem icra eden kişi hem de ümmet nezdinde önemli bir işlevinin olduğunu dile getirdi.

Ezanın muhataplardaki işlevinin estetiği ile yakından ilgili olduğuna temas eden Ünal, ezanla ilgili din hizmetlerine yönelik bir eğitim programının geliştirilmesi ve personele gerekli yeterliğin kazandırılması gerektiğini, ancak bu şekilde ezanın toplumsal açıdan bir kazanıma dönüştürülebileceğini belirtti. Ünal, çalıştaydan ezan ile ilgili bir yol haritası ve karar çıkması temennisi ile sözlerini tamamladı.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit konuşmasında, "Ezanın usulüne uygun olarak okunması noktasında Başkanlığımızın bir takım çalışmaları bulunmaktadır. Ezan çalıştayı bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır." dedi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, ilahi davetin en güzeli olan ezanla ilgili böylesine önemli bir çalıştayın İstanbul'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmanın hayırlara vesile olması dilek ve temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

 1. Oturumda; "Ezanda Sesi Kullanma Teknikleri, Lafız ve Ses Uyumu" konulu sunum Mehmet Kemiksiz,
 2. Oturumda; "Ezan Okunurken İcra Edilecek Makamlar ve Ezanın Süresi" konulu sunum  Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi,
 3. Oturumda; "Şan Eğitimi (Ses ve Nefes Eğitimi)" konulu sunum Ali Osman Alaca,
 4. Oturumda "Cami Mimarisi, Ses ve Akustik" konulu sunum Mimar Hilmi Şenalp,
 5. Oturumda "Mikrofon Kullanım Teknikleri" konulu sunum Dr. Fatih Koca tarafından yapıldı.

  Çalıştayın ikinci gününde gerçekleştirilen "Ezan ve Sala Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı altıncı oturumda İsa Gürler,

  "Camilerde Ses Cihazı ve Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı yedinci oturumda İrfan Üstündağ tarafından sunumlar yapıldı.

Çalıştayda katılımcılar tarafından serdedilen teklif ve öneriler konu bütünlükleri dikkate alınarak başlıklara ayrılmış ve aşağıda zikredilmiştir:

a)      Personel İstihdam Kriterlerine Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Müezzin kayyım atamalarında öncelikle görevlinin ezanı usulüne uygun okuyup okuyamadığına dikkat edilmelidir.
 2. Müezzinlerin nakil sınavlarında ses, seda ve makam bilgisi için puantaj cetvelinde 5 puanlık bir değerlendirme kıstası konulmuştur. Bu puan artırılmalıdır.
 3. Müezzinlik başvurularında dini musiki sertifikası şart koşulabilir.

b)     Eğitime Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Ezan ve dini musiki için icracıların eğitiminde meşk unsurunu tesis etmek ve üzerinde ciddiyetle durmak gerekmektedir.
 2. Diyafram kullanımı ile ilgili din görevlilerine eğitim vermek gerekmektedir.
 3. Ezan eğitimi için Kur'an kıraat eden fem-i muhsinler istihdam edilmelidir.
 4. İmam ve müezzinlere en azından 5 temel makamı öğretmek gerekmektedir.

c)      Ezanların İcrasına Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Ezan okunurken camilerin eşleştirilmesi yapılabilir
 2. Kıraat, kendi usul ve edebi dairesinde icra edilmeli, bir şova dönüştürülmemelidir.

d)     Arşiv ve Materyal Hazırlanmasına Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Ezan vb. dini musiki formlarında çok ciddi hazırlanmış ve tasnifli bir ses hafızasına ihtiyaç vardır. Bu kayıtlara ulaşılmalıdır. Bu ses hafızası oluşturulurken icracıların sesleri stüdyo ortamında değil kendi görev yaptığı mahalde kaydedilmelidir.
 2. Ezanı usulüne uygun icra edenlerin kayıtlarıyla ezan portalı (dini musiki portalı) oluşturulmalıdır.

e)      Camilerdeki Ses Sistemlerine Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Camilerdeki cihazların iyi bir ekipçe kurulması ve kullanıma açılması gerekmektedir.
 2. Ezan için kullanılan hoparlörlerin yönlerinin iyi ayarlanması gerekmektedir.
 3. Cami içi seslendirmelerde kullanılan hoparlörlerin insan boyunu aşmamasına ve karşıya değil cemaatin sağ ve soluna monte edilmesine dikkat edilmelidir.
 4. Kıble tayini gibi ses ölçümü vb. teknik hizmetler için bir birim oluşturulmalıdır. Bu anlamda müftülükler bünyesinde sürekli ses teknisyeni istihdamı sağlanabilir.
 5. 85 dB'in üzerindeki ses şiddetinin insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu göz önünde bulundurularak camilerde ses cihazı kullanımına makul bir dB sınırı getirilmelidir.

f)       Merkezi Ezan Sistemine Yönelik Teklif ve Öneriler

 1. Gerektiğinde kullanılmak üzere tek görevlisi olan camilerde merkezi ezan sisteminin kullanımı düşünülebilir.
 2. Birbirine çok yakın camilerin ezan seslerinin karışması ezanı dinlenemez hale getirmektedir. Mahalle düzeyinde lokal merkezler oluşturulabilir.
 3. Bazı camilerde kasetten yayın yapan cihazların (ezanmatiklerin) kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu kullanım yaygınlaşmadan gerekli tedbirler alınmalıdır.

Çalıştaya Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi, Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Kadir Dinç, Prof. Dr. A. Hakkı Turabi, Dr. Fatih Koca, Amir Ateş, Mehmet Kemiksiz, Ahmet Şahin, Habil Öndeş, Mimar Hilmi Şenalp, Hattat Hüseyin Kutlu, Ali Osman Alaca, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Yalova il müftüleri ile İstanbul'da görev yapan bazı ilçe müftüleri ve müezzin kayyımlar katıldı.​

​​​​​​