Detayı

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından II. aile forumu düzenlendi

16.05.2017

.

  

​Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından günümüzde ahlaki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2017 Aile Haftası'nda ikincisinin düzenlendiği Aile Forumu, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından, "Kavramsal Çerçeve" başlıklı birinci oturumun başkanlığını Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT yaptı. Bu oturumda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ "İnsani Bir Nitelik Olarak Sadakat", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ "Felsefi, Ahlaki ve Sosyolojik Bakışla Sadakat", aynı Üniversiteden Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR "Kur'an ve Sünnette Sadakatin Kavramsal Çerçevesi" başlıklarında bildirilerini sundular.

"Ailede Sadakat ve Güven" başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Aliye Mavili AKTAŞ "Geçmişten Günümüze Değişen ve Dönüşen Aile", Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa KOÇ, "Aile Bireyleri (Anne-Baba-Çocuk) Arasında Sadakat ve Güven, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ "Soysal Medya ve Sanal İlişkilerin Tehdidi Altında Aile" başlıklarında görüşlerini ifade ettiler.

"Psiko – Sosyal Bağlamda Sadakat ve Güven" başlıklı üçüncü oturumun başkanlığını Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ yaptı. Bu oturuma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet AKIN "Eşler Arası Sadakat ve Güven İlişkisinin Psiko-Sosyal Temelleri", Uzm. Psk. Farika Teymur ARTIR "Evlilikte Uyum Ve Bağlanma Tarzlarının Güven İlişkisine Etkisi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU da "Sadakatsizliğin Bireye Aileye ve Topluma Yansımaları" başlıklarında bildirileriyle katıldılar. Üçüncü oturum akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in konferansı ile forumun birinci günü sona erdi.

Forumun ikinci gününde "Ailede Sadakatin Güçlendirilmesi" başlıklı dördüncü oturum Doç. Dr. Yaşar YİĞİT başkanlığında gerçekleştirildi. Forumun son oturumunda Dr. Hatice GÖRMEZ "Ailede Güven Oluşumunda Etkili Temel Değerler", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY  "Bireyden Aileye, Aileden Topluma Sadakat ve Güven" başlıklarında bildirilerini sundular.

​​​​​​