Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huriye Martı

 

 

 

huriyeMartı.jpg

ÖZGEÇMİŞ

 

Yrd. Doç. Dr. Huriye Martı

 

1974’te Ankara’da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde çalışmalara katılarak eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Konulu Hadis Projesi kapsamında aktif koordinasyon görevi üstlendi. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı. Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”, “Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”, “et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”, “Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”,Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi”,  “Hadisler Ekseninde Diyalojik Çevre Ahlâkı” isimli kitapları yayınlandı. Huriye Martı, 16 yıldır S. Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalı’nda görev yapmakta olup, evli ve 3 çocuk annesidir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.