Özel Günler

Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) çalışma gruplarına ve çalışma alanının belirlenmesi amacıyla talep azaltımı alanında yapılan toplantılara, bağımlılık yapıcı madde, madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına ve koordineli toplantılara din hizmetinin temel ilke ve hedeflerinden dolayı katkıda bulunmaktadır.

Başkanlığımızın kurumlararası toplumsal iş bölümünde üzerine düşen görevi önemli ölçüde camilerde hutbe ve vaazlar, basılı, süreli, sesli, görsel yayınlarla, farklı konulara tahsis edilmiş konferans, sempozyum, seminer, panel ve mahallî radyo ve TV’lerde düzenlenen dinî muhtevalı programlar yoluyla yapmaktadır.

2012 yılında zararlı alışkanlıklarla ilgili ülke genelinde 1059 vaaz yapılmış, 33 hutbe okunmuş, kadınlara yönelik 125 vaaz gerçekleştirilmiş, sigarayla ilgili 17 hutbe okunmuş, 102 vaaz gerçekleştirilmiştir. Madde Bağımlılığı ile Mücadele kapsamında TUBİM ile koordineli olarak Ankara ili Polatlı ilçesinde, Antalya Merkez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde, Sivas Merkez ve Yıldızeli ilçesinde din görevlilerini kapsayan uyuşturucu ve uyuşturucuya karşı din görevlisinin etkin mücadelesi” konulu 6 hizmet içi eğitim semineri verilmiştir. 1095 din görevlisi bu kapsamda hizmet içi eğitim semineri almıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV yayınlarından, “Alkollü İçkiler, Sigara ve Diğerleri”, “Madde Bağımlılığı”, “Gençlik Sorunları ve İntihar”, “Sigara, Alkol, Uyuşturucu Zararları ve Dini Hükmü” ile “Alkol Kullanma ve Madde Bağımlılığının Zararları” isimli kitaplar yayımlanmış, Diyanet Aylık Dergi ’de zararlı alışkanlıklardan korunma ile ilgili makaleler yer almıştır.

 

Diyanet İşleri Başkanlığının 2012-2016 yılları arasından planladığı stratejik plan çerçevesinde ülkemiz genelinde din görevlilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik olarak madde bağımlılığı ile mücadele alanında faaliyetlere devam edilmektedir.