Sosyal ve Kültürel Daire Başkanlığı

Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, son yıllarda toplumumuzun Başkanlığımızdan beklentileri yönünde, vatandaşlarımıza cami dışında manevi ve sosyal destek sunmak üzere yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri ve dinî-sosyal teşekküllerle sağlıklı ilişkiler tesis edilmesi, dinî ve millî kimliğimizi oluşturan değerleri korumaya yönelik faaliyetlerde bulunulması, kurban ibadetinin usulüne uygun ifa edilmesi, helal gıda ve vakit hesaplama gibi konular da dairenin önemli hizmet alanları içerisindedir.

İslam’ın hayatın her alanını kuşatması ve her kesimden insanımızın farklı zaman ve mekânda din hizmetlerine ihtiyaç duyması sebebiyle, bu hizmet cami ile sınırlandırılamaz. Bu anlamda Başkanlığımız personelinin cami görevlisi değil din görevlisi olarak isimlendirilmesi de çok isabetlidir. Cezaevi, huzurevi gibi kurumlar ile engelliler, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların yanı sıra helal gıdadan vakit hesaplamaya kadar uzanan geniş bir alan sosyal ve kültürel üst başlığında ifade edilmiştir. Bu hizmet dallarındaki başarı, Başkanlığımızın toplum nezdindeki itibarını artıracağı gibi ulaşılacak hedef kitleyi de genişletecektir. Böylece hem dinî anlamda hem de bir kamu kurumu olarak önemli bir sorumluluk yerine getirilmiş olacaktır.

Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığının sorumluluk alanları şunlardır:

A-    Vakit Hesaplama

B-    Ramazan Hizmetleri

C-    Kurban Hizmetleri

D-    Cezaevi Hizmetleri

E-     Huzurevi Hizmetleri

F-     Engellilere Yönelik Hizmetler

G-    Madde Bağımlılığıyla Mücadele

H-    Özel Günler (12 Mart, 18 Mart, 19 Eylül)

İ-       Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Hizmetler

J-       Mültecilere Yönelik Hizmetler

K-    Romanlara Yönelik Hizmetler