Afrika Dini Liderler Toplantıları

 Ülkemiz ile Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları arasında mevcut tarihî ve kültürel bağları güçlendirmek, özellikle din hizmetleri ve din eğitimi alanında işbirliği imkânlarını geliştirmek amacıyla bu ülkelerin dinî liderlerinin katılımıyla 01–03 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Toplantısı düzenlenmiştir.
 ​Söz konusu toplantıya 19 ülkeden 33 dinî lider ve temsilci katılmıştır.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun toplantıya katılan liderlerle yaptığı ikili görüşmeler çerçevesinde Afrika’da yaşayan dindaşlarımızın ileriye yönelik din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla bu ülkelerden, Kayseri Kocasinan Mustafa Germirli İ-H ve Anadolu İ-H Lisesinde dini öğrenim görmek üzere öğrenciler getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan işbirliği çerçevesinde, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı için anılan eğitim kurumunda 25 Afrika ülkesi için 100 kişilik öğrenci kontenjanı belirlenmiştir.​