Avrasya'da Dini Hayat

 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığı)’NCA 
HİZMET GÖTÜRÜLEN AVRASYA ÜLKELERİ
A-BALKAN ÜLKELERi
2-Bosna-Hersek
9-Moldovya
10-Slovenya
12-Yunanistan (Batı Trakya ve Adalar)

B-RUSYA, KAFKAS VE BALTIK ÜLKELERİ
5-Ukrayna
-Kırım Özerk Cumhuriyeti
6-Polonya
7-Rusya Federasyonu
- Altay Özerk Cumhuriyeti                      - İnguşetya Özerk Cumhuriyeti
- Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti             - Krasnodar Bölgesi
- Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti             - Kost Roma Bölgesi
8-Abhazya
9-Güney Osetya
10-Gürcistan

C-TÜRK CUMHURİYETLERİ VE ORTA ASYA ÜLKELERİ
- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
31 Ülke 19 Özerk Cumhuriyet ve Bölge Toplam 50 Ülke, Özerk Cumhuriyet ve Bölge