Din Hizmetleri

Sürekli ve Geçici Görevlileri 38 Ülkede;
22 Din Hizmetleri Müşavirliği var (15’i dolu)
27 Din Hizmetleri Ataşeliği var (22’si dolu)
1278 Ortak Kültür Komisyonu Kararı’yla gönderilen din görevlisi var.
253 Vakıf ve Dernek’ten ücret alan din görevlisi var, TOPLAM: 1571
 Ramazan Ayı Din Görevlileri;
2010 yılında 150 Civarında din görevlisi gönderildi (bunun 99’u Avrasya ülkelerine)​