İlahiyat Fakülteleri

​​​

Uluslararası İlahiyat Programı: Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile yurtdışında din görevlisi, öğretmen, cami dışı sosyal hizmetler görevlisi yetiştirmek ve bu hizmetlerin yerel kültüre aşina kişiler tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla 2006 yılında başlayan ve günümüzde 6 ayrı ilahiyat fakültesinde (Ankara, Marmara, İstanbul, 29 Mayıs, Necmettin Erbakan ve Uludağ Üniversitelerinde) lisans düzeyinde dini yükseköğrenim imkânı veren bir burs programıdır.

Programa, Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini başarıyla tamamlamış, bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış istekli öğrenciler seçilerek, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde okumak üzere mülakat sınavları ile kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilmektedir. 

Başkanlık, din alanında yeterli ilmi bilgiye sahip din görevlilerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, gerek ülkemiz, gerekse ilgili ülkelerin kurumları ile yaptığı ortak çalışmalar neticesinde bazı Balkan ve diğer Avrasya ülkelerinde ikili protokoller çerçevesinde ilahiyat fakülteleri açmıştır. 
 
-Yurt İçi İlahiyat Fakülteleri: Diyanet Vakfı burslusu olarak lise öğrenimini Kayseri Mustafa Germirli ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Liselerinde tamamlayan veya ilgili ülkelerde lise eğitimini tamamlayan öğrenciler Marmara, Ankara, İstanbul, Selçuk, Uludağ, Erciyes, Süleyman Demirel ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri bünyesindeki İlahiyat Fakültelerinde lisans eğitimi görmektedirler. Ayrıca lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine de devam edebilmektedir. 
 
 Kırgızistan Osh İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra öğrenimlerine Kırgızistan’da devam etmektedirler.