İlahiyat Fakülteleri

Başkanlık, din alanında yeterli ilmi bilgiye sahip din görevlilerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, gerek ülkemiz, gerekse ilgili ülkelerin kurumları ile yaptığı ortak çalışmalar neticesinde bazı Balkan ve diğer Avrasya ülkelerinde ikili protokoller çerçevesinde ilahiyat fakülteleri açmıştır. Bu bağlamda Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da halen 775 öğrenciye eğitim hizmeti veren ilahiyat fakültelerimiz bulunmaktadır. 

 
-Yurt İçi İlahiyat Fakülteleri: Diyanet Vakfı burslusu olarak lise öğrenimini Kayseri Mustafa Germirli ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Liselerinde tamamlayan veya ilgili ülkelerde lise eğitimini tamamlayan öğrenciler Marmara, Ankara, İstanbul, Selçuk, Uludağ, Erciyes, Süleyman Demirel ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri bünyesindeki İlahiyat Fakültelerinde lisans eğitimi görmektedirler. Ayrıca lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine de devam edebilmektedir. Bu okullarımızda ilahiyat alanında toplam 818 konuk öğrenci öğrenim görmeye devam etmektedir. 

 
-Yurt Dışı İlahiyat Fakülteleri: Başkanlık, din alanında yeterli ilmi bilgiye sahip din görevlilerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, gerek ülkemiz, gerekse ilgili ülkelerin kurumları ile yaptığı ortak çalışmalar neticesinde bazı Balkan ve diğer Avrasya ülkelerinde ikili protokoller çerçevesinde ilahiyat fakülteleri açmıştır. Bu bağlamda Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da halen 775 öğrenciye eğitim hizmeti veren ilahiyat fakültelerimiz bulunmaktadır. 

 
Kırgızistan Osh İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra öğrenimlerine Kırgızistan’da devam etmektedirler. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu kapsamda 51 öğrenci Türkiye’de hazırlık öğrenimi görmektedir. 

 
-Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini Vakıf Profesörlüğü: Dünya dinleri arasındaki karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi, ilahiyatlar arası bilgi alış-verişinin sağlanması ve İslam Dini’nin aslına uygun olarak bilimsel söylem çerçevesinde öğretilmesi amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. 

 
2009 yılında “Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam” isimli müstakil bir enstitüye dönüştürülmüştür.

 
-Strazburg İlahiyat Fakültesi: İlahiyat Fakültesi’nde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 28 öğrenciyle hazırlık sınıfı oluşturularak eğitime başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile eğitim işbirliği protokol çalışmalarına ise devam edilmektedir.

 
-Uluslararası İlahiyat Programı: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılında faaliyete başlayan Uluslararası İlahiyat Programı, ikinci yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, 2011-2012 öğretim yılı itibariyle de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uygulamaya konmuştur. Program kapsamında 382 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. İlk mezunlarını 2010 yılında veren programdan şimdiye kadar yaklaşık 110 öğrenci mezun olmuş bulunmaktadır.