İmam Hatip Liseleri

Yurtiçi İmam-Hatip Liseleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışında yaşayan soydaş ve dindaşlarımızdan gelen taleplere cevap vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak ortaöğretim seviyesinde din öğretimi faaliyetlerine de destek vermeye başlamıştır.
Bu bağlamda Bulgaristan, Kırım, KKTC, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi Avrasya ülkelerinden getirilen toplam 217 öğrenci, 1999–2005 yılları arasında Mersin Bozyazı İmam-Hatip Lisesi’nde öğrenimlerine başlamış, 2004–2006 yılları arasında Balıkesir-Burhaniye İmam-Hatip Lisesi’nde devam etmişlerdir. 2006 yılından itibaren Kayseri Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin açılmasından sonra bu okullar kapatılarak bütün öğrencileri Kayseri’de toplanmıştır.
  Kayseri Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi:
2004-2006 yılları arasında Burhaniye İmam Hatip Lisesi’nde 79 öğrenci öğrenim görmüş, bu öğrenciler 2006-2007 öğretim yılında Kayseri Mustafa Germirli Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ne nakledilmişlerdir. Hâlihazırda 392 öğrencisi olan okuldan 358 öğrenci mezun olmuştur.
  İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Lisesi: 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Lisesi dindaş ve soydaş öğrencilere hizmet vermeye başlamıştır.
Halihazırda 32 ülkeden 135 dindaş ve soydaş öğrenci bu okulda öğrenim görmektedir.

Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı bu öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermektedir.

Yurt Dışı İmam-Hatip Liseleri 

90’lı yılların başından itibaren ortaya yeni ihtiyaçları ve beklentileri karşılamaya yönelik faaliyetlere başlayan Başkanlığımız, yurtdışında din öğretimi yapan kurumlar tesis etmiştir. Bu çalışmalarla söz konusu ülkeler ile Türkiye arasında, sağlam ve kalıcı bir diyalog kurularak dostluk köprüleri oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede DİB ve TDV işbirliği ile Romanya’da 1 Kolej, Azerbaycan ve Bulgaristan’da 4 İmam Hatip Okulu ve İlahiyat Lisesi açılmıştır.

 Strazburg Özel Yunus Emre Lisesi:  Strazburg’da Türkiye’deki İHL müfredatının uygulanacağı özel bir lise açma çalışmaları devam etmektedir.

 Somali Mesleki İmam Hatip Okulu:  21-25 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen II. Afrika Dini Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde Afrika’da yaşayan Müslüman toplumun din eğitimi ve öğretimi alanında desteklenmesi noktasında alınan kararların bir gereği olarak Somali’de Mesleki İmam Hatip Okulu açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Halihazırda okul binasının öğretime hazırlanması, müfredat ve ders kitaplarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.