Mahalli Din Görevlilerinin Eğitimi

​​
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı eğitim merkezlerinin bulunduğu çeşitli illerde Kuranı Kerim, temel dini bilgiler eğitimi görmek ve pratik din hizmetleri alanında Türkiye’nin sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimini paylaşmak amacıyla mahalli din görevlileri gelmektedir.

Konuk Din Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Kursları

Soydaş ve dindaşlarımızın bulunduğu ülkelerdeki dini idarelerin taleplerine binaen, konuk din görevlilerinin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla, Başkanlığımız eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim kurslarına alınmışlardır.

Bu maksatla 2002 ve 2017 yıllarında başta Moğolistan, Kazakistan, Afganistan, Irak, Rusya Federasyonu ve Bulgaristan'dan olmak üzere farklı ülkelerden ülkemize gelen her yıl yaklaşık 70 civarında din görevlisi için Bolu, Bursa ve Ankara Eğitim Merkezlerinde hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir.

Ayrıca Sofya Din Hizmetleri Müşavirliğimiz ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü işbirliğiyle Bulgaristan'da yürütülen eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında Şumnu, Ustina ve Filibe'de hizmetiçi eğitim kursları düzenlenmiştir.

Konuk Öğrenci ve Görevlilere Yönelik Dini Yüksek İhtisas Eğitim Kursları

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 2012 yılında Konuk Öğrencilere/Görevlilere İhtisas Eğitimi Projesi uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda halen İstanbul, Konya, Kayseri ve Kocaeli dini yüksek ihtisas merkezlerimizde 94 öğrenci kursa devam etmektedir. Bugüne kadar 2015, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 76 kursiyer mezun olmuştur. Kursiyerler Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moğolistan, Çin-Uygur, Bulgaristan, Kosova ve KKTC vatandaşlarıdır.

Mezun olan öğrencilerin hemen hemen tamamı ülkelerine dönmüş ve ülkelerindeki dini idareler ve eğitim kurumları tarafından istihdam edilmişlerdir.

Bu projeye 2017 yılında, Uluslararası İlahiyat Programından mezun olan 12 öğrenci dahil edilmiştir.​