Vekaletle Kurban

Türk Cumhuriyetleri, Balkan, Kafkas, Baltık, Moğolistan, Afrika ve Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın yararlanacağı vekâlet yoluyla kurban kesimi hizmeti verilmektedir.