Yurtdışı Ziyaretler

AB sürecindeki Türkiye'ye dünyanın ilgisi ve taktiri artmış, Balkanlar, Kafkaslar, Türk dünyası, İslâm ülkeleri, Avrupa, ABD, hatta Uzakdoğu ülkelerinden gelerek Başkanlığı ziyaret eden heyetlere Türkiye'nin laik ve demokratik yapısıyla, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama konusundaki köklü tarihsel tecrübesiyle, halkın derin dindarlık çizgisiyle ve İslâm anlayışındaki yenilikçi tavrıyla farklılığı ve dünya kamu oyunun önündeki örnekliği anlatılmakta, Diyanet İşleri Başkanlığının yapı ve işlevi tanıtılmaktadır. Bu çerçevede Papa XVI. Benedikt’in Diyanet İşleri Başkanlığına 28 Kasım 2006’da yaptığı ziyaret Türk ve dünya kamuoyunca büyük bir ilgiyle izlenmiştir.

Dış ülkelere yapılan ziyaretlerde de aynı şekilde Türkiye'nin ve Başkanlığın din alanındaki birikimi, politikası ve hizmetleri tanıtılmaktadır.