Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri


Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “Uluslararası andlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde ilgili makamlarla işbirliği yaparak yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek, soydaş ve akraba toplulukları ile İslam dinine mensup diğer topluluklara bu konularda yardımcı olmak.” şeklinde belirtilen görevleri gereğince din hizmeti yanında din eğitimi hizmetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında yabancı öğrencilere yönelik örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetleri de gerçekleştirmektedir. 
Avustralya’dan Amerika’ya kadar pek çok ülkede eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren Başkanlık, özellikle soydaş ve dindaşlarımızın bulunduğu Türk Dünyası coğrafyasında yer alan Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman topluluklara karşı, tarih ve medeniyet ortaklığından kaynaklanan sorumluluk duygusuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu sorumluluk anlayışıyla, 1990’lı yıllardan sonra Türk Dünyası coğrafyasında yaşayan soydaş ve dindaşların milli kimliklerinin muhafazası ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik din ve vicdan hürriyetine saygılı, müspet ilimler altyapısı ile din bilimlerini sistematik bir yaklaşımla inceleyen entelektüel perspektife sahip din adamlarının yetiştirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. 

 Amaç ve Hedefler: 

•Türkiye’nin din eğitimi alanında sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübesini dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmak. 
•İlgili ülkelerde tarihi süreç içerisinde oluşan din eğitimi boşluğunu telafi etmek. 
•İlgili ülkelerin din hizmetleri ve din eğitimi-öğretimi alanında faaliyet gösteren kurumlarına nitelikli eleman yetiştirme sürecinde yardımcı olmak. 
•Dindaş ve soydaşlarımızın dini ve milli kimliklerini korumalarına yardımcı olmak.