Satış ve İskonto

 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 
YAYIN SATIŞ ŞARTLARI VE İSKONTO ORANLARI
 
    Teşkilatımız, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler, Şirketler, Yayıncılar, Dağıtıcılar, Vergi  
    Mükellefi Esnaf Ve Tüccarlara Uygulanan İskonto Oranları :
 
     1- Müftülüklere Kredili Satışlarda;
 
     Müftülüklere bedeli satıldıktan sonra ödenmek üzere (Kredili) satışlarda;
     Merkezden alımlarda KDV dahil % 35 iskonto.
     İşletmece göndermelerde KDV dahil % 30 iskonto oranı uygulanır.

 
     2- Peşin satışlarda;
 
     a. Merkezden alımlarda;
     500,00 TL.'ye kadar KDV dahil % 40 iskonto,
     500,00 TL.'den yukarısı KDV dahil % 45 iskonto.
 
     b. İşletmece göndermelerde;
     500,00 TL.'ye kadar KDV dahil % 35 iskonto,
     500,00 TL.'den yukarısı KDV dahil % 40 iskonto oranları uygulanır.
 
     3- Teşkilatımız Dışına Kredili Satışlarda;
 
     a. Merkezden alımlarda;
     500,00 TL.'ye kadar KDV dahil % 35 iskonto,
     500,00 TL.'den yukarısı KDV dahil %40 iskonto.
 
     b. İşletmece göndermelerde;
     500,00 TL.'ye kadar KDV dahil % 30 iskonto,
     500,00 TL.'den yukarısı KDV dahil %35 iskonto oranları uygulanacaktır.
 
     c. Kredili satışlarda, satılan yayın tutarından iskonto düşüldükten sonra % 25 ‘i peşin ödenir.
     Peşinattan sonra kalan borç kadar teminat alınarak, kalan borcu 5 eşit taksite bağlanır.
 
     4- Perakende satışlarda bedeli peşin ödenmek üzere;
          
     a. Başkanlığımız Merkez Satış Yerleri'nden alımlarda KDV dahil % 40 iskonto uygulanır.
      
     b. Yurtiçi talepleri iskontosuz olup, gönderme bedeli İşletmece karşılanır.
 
     5-Yurtdışı satışları:
 
     a. Yurtdışına kredili kitap gönderilmez. 
 
     b. Bedeli peşin ödenmek üzere yurtdışı taleplerinde yurtiçi iskontoları uygulanır. Ancak kargo ve gümrük  
     masrafları alıcıya aittir.
 
     6- Süreli Yayınlar:
 
     Takvim, Aylık Dergi, Çocuk Dergisi, İlmi Dergi ile sesli ve görüntülü yayınlar ve dış yayınlar bu iskonto  
     oranlarının dışında olup, ayrıca belirlenmiştir.
 
     7- Ödemeli yayın gönderilmez.
 
YAYIN TALEBİ VE ÜCRETİN GÖNDERİLMESİ
 
     Yayın talebine ait ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara 
     Kamu Girişimci Şubesi'ndeki IBAN TR 08 000 1 00 25 330 599 4308 5019 no'lu hesabına havale 
     edilmesi ve banka dekontunun fotokopisi ile talep yazısının "Diyanet İşleri Başkanlığı Üniversiteler 
     Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA adresimize veya 0 312 285 18 54 
     nolu fax’a gönderilmesi halinde, para hesaplarımıza intikal eder etmez talep yerine getirilecektir.
 
     Kitap Talep Telefon: (0312) 295 71 56 - 57
 
     Fax : (0312) 285 18 54
 
     E-posta :  dosim@diyanet.gov.tr
 
 
​​​
​​