Camilerde Kur’an Öğretimi

Başkanlığımız, halkımızın yaygın din eğitimi ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin önemli bir kısmını, Kur’an kursları ve yaz Kur’an kursları aracılığıyla karşılamaya çalışmaktadır. Bu kurslarda yürütülen din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına devam etme imkanı bulunmayan vatandaşların zaman zaman din eğitimi taleplerini Başkanlığımıza ve Müftülüklerimize ilettikleri bilinmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız, vatandaşların artan bu din eğitimi taleplerini yeterli ölçüde karşılamak amacıyla Kur’an kursu bulunmayan veya bulunup da kapasite, öğretici sayısı, çalışma saatleri ve benzeri nedenlerle ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde yaygın bir din egitimi faaliyeti olarak “Camilerde Kur’an Öğretimi” projesini başlatmıştır.
Söz konusu proje kapsamında, Camilerde Kur’an Öğretimi Programı ve bu programda görev alacak personele yönelik seminer programı hazırlanmıştır. Kurslarda görev alacak personelin eğitimi çerçevesinde öncelikle, eğitim merkezi öğretmenlerine konu ile ilgili bir seminer düzenlenmiştir. Müftülüklerce belirlenen bu hizmeti yürütecek personel eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitime alınmıştır. Bu kurslarda görev alacak din hizmetleri sınıfındaki personelin ek ders ücreti alabilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.
11 Ocak 2010 tarihinden itibaren “Camilerde Kur’an Öğretimi” kursları başlatılmış, söz konusu kurslarda Kur’an Kursu Rehber Öğreticileri ve Kur’an Kursu Formatör Öğreticileri, Tashih-i Huruf, Aşere Takrib ve İhtisas Kursu mezunları tarafından verilmektedir.