Görevleri


 
 
 ·  Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar açmak, buralarda
 
yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek,
 
·   Bu eğitimlerin yapılacağı yerlerin açılış, ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
·   Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
·   Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri ile ilgili istatistiki bilgileri derlemek,
 
·   Kur’an öğretiminde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek,
 
·   Hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
·   Öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları düzenlemek,
 
·  Kur’an eğitim-öğretimi yapılacak yerler için gerekli bina, araç-gereç gibi ihtiyaçları tespit etmek,temini için gerekli çalışmaları
 
yapmak,
 
·   Kur’an öğretiminde okutulacak ders kitapları ile yardımcı eğitim materyallerinin hazırlatılması ile ilgili işleri yürütmek,
 
·   Yurt dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitimleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 
·   Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini yürütmek,
 
·   Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,
​​​​
​​