Yurt Dışı Misafir Öğrenciler

YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLER
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan özerk cumhuriyetler ile Balkan ve Kafkas ülkelerinde yaşayan soydaş dindaşlarımızın ileriye dönük din görevlisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; söz konusu ülkelerden gelen öğrenciler, 1991 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında Türkçe, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler ve Türk Kültürü dersleri alanında asgari bir yıl süreyle eğitime alınmışlardır.
İlk olarak, 1990 yılının Eylül ayında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin Avrupa ve Sibirya Müslümanları Müftüsü Talgat Safıç TACUDDİNOV’ un, Diyanet İşleri Başkanına verilmek üzere Moskova Büyükelçiliğimize Tevdi ettiği mektupta; imam-hatip olarak yetiştirilmek amacıyla iki yıl süreyle 5 öğrencinin gönderilmesi talebi üzerine, söz konusu öğrenciler, 18.10.1990 tarihinde İstanbul’a gelmişler ve Fatih İlçesinde bulunan İsmail Ağa Kur’an Kursunda eğitime başlamışlardır.
YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN HUKUKİ YÖNÜ
Türkiye’de öğrenim gören yurt dışı misafir öğrencilere ilişkin 2922 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak yayımlanan 85/9380 sayılı Yönetmeliğin 4’ncü maddesi gereğinceoluşturulan “Değerlendirme Kurulu”; Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında; İçişleri, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin iştirakiyle 12 Aralık 1991 tarihinde olağanüstü toplantısını yapmıştır.
Yapılan bu toplantıda; din eğitimi için yurt dışından gelen öğrencilerden yaş ve öğrenim durumları itibariyle imam-hatip lisesine giremeyecek olanların, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında eğitime alınmaları ve bu kuruma bağlı yurtlarda barındırılmalarıdır.
KUR’AN KURSLARI YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Yapılan araştırmalarda, ilk yıllarda Türkiye’ye gelerek din eğitimi alan öğrencilerin, aldıkları bu eğitimle memleketlerine döndüklerinde, din hizmeti verebilme gayesinde oldukları görülmüştür. Ancak bu öğrencilerin daha faydalı olabilmeleri için verilecek Kur’an kursu müfredatı, Kur’an-ı Kerim, tecvid, hafızlık, itikat, ibadet, siyer gibi bilgilerin yanında kendilerine Türkçe’yi de öğretebilmenin yolları araştırılmıştır. Bunun için de TÖMER’in 3 cilt halinde hazırladığı “Türkçe Öğreniyorum” kitaplarından faydalanılmıştır.
Söz konusu öğrencilerle ilgili olarak Başkanlığımızca 2013 yılında Kur’an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programıhazırlanmıştır Söz konusu Program web sitemizde de yer almaktadır.
SON DÖRT YILDA YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİR ÖĞRENCİ SAYILARI
1. 2010-2011 eğitim-öğrenim yılında, 32 ülkeden gelen 175 erkek ve 300 kız olmak üzere toplam 475 öğrenci, 10 ilimizde,
2. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında;  50 ülkeden 262 erkek ve 393 kız olmak üzere toplam 655 öğrenci yine 10 ilimizde,
3. 2012-2013 eğitim –öğretim yılında;  77 ülkeden 640 erkek ve 537 kız olmak üzere toplam 1177 öğrenci 18 ilimizde,
4. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise; 73 ülkeden 781 erkek ve 698 kız olmak üzere toplam 1479 öğrenci değişik illerimizde,
Başkanlığımıza bağlı olan Kur’an kurslarında din eğitimine alınmışlardır.
Yurtdışından gelen misafir öğrencilerin iaşe ve ibate masrafları ise Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanmaktadır.
HAZIRLANAN PROGRAMIN HEDEFİ
Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında eğitim görmek için Yurtdışından gelen misafir öğrencilerin; dini, milli ve kültürel kimliklerini koruyarak dinimizi doğru bir şekilde öğrenmeleri için sağlıklı bir din eğitimi alarak içinde yaşadıkları topluma hizmet etmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİR ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAZ KUR’AN KURSU HİZMETLERİ
Okulların tatil olduğu yaz aylarında, yurt dışında yaşayan çocuklara sağlıklı bir din eğitimi verme imkânı bulamayan vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın bu konudaki beklenti ve taleplerini karşılamak amacıyla, onlarla birlik ve beraberlik duygularımızı geliştirmek, güzel ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler konusunda bilgilerini arttırma hususunda onlara yardımcı olunmakta ve gerektiğinde kurslar düzenlenmektedir.
YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN YAZ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİ SAYILARI
1. 2011 yılında; 5 ilde, 7 ülkeden 375 erkek ve 145 kız olmak üzere toplam 520,
2. 2012 yılında; 6 ilde, 4 ülkeden 127 erkek ve 80 kız olmak üzere toplam 207,
3. 2013 yılında; 2 ilde,  2 ülkeden 59 erkek ve 75 kız olmak üzere toplam 134,
Öğrenci birer ay süreyle eğitime alınmışlardır.
4. 2014 yılında ise, söz konusu kurslara müracaat eden yurt dışı misafir öğrenci olmamıştır.