Yönergeler

  
  
Aday Tespit Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge .pdf
  
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkez Yönergesi.pdf
  
AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ .pdf
  
Bilgisayar, İnternet ve Ağların Kurulum, Kullanım ve Yönetim Esaslarına Dair Yönerge.pdf
  
Bilişim Kaynakları Bilgi Ve Sistem Güvenliği Yönergesi - 2012.pdf
  
Bütçe ve Performans Programı İle Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.pdf
  
Camilerin Bakım  Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönergesi.pdf
  
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere DİB Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkında Yönerge.pdf
  
DİB Merkez Teşkilatı Yemek Servisi Yönergesi.pdf
  
Diyanet Evi Yönergesi 2017.pdf
  
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı Birimlerarası Koordinasyonun Sağlanması Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi.pdf
  
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI OLAĞAN DIŞI DURUM YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNERGE.pdf
  
Dosyalama Yönergesi.pdf
  
Eğitim Merkezleri ve İl Eğitim Merkezleri Yemekhane ve Çay Ocağı İşletme Yönergesi.pdf
  
Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Verilen Hizmetlere Dair  Yönerge.pdf
  
Gençlik Yönergesi.pdf
  
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ.pdf
  
Görevden Ayrılan Personelin Rapor Hazırlama Yönergesi.pdf
  
1 - 20Sonraki

​​​​​​​​​​​