İlkeler ve Hedefler

İlişkilerimizin temelinde insani ve ahlaki ilkeler vardır.

İlişkilerde karşılıklı saygı ve nezaket esastır.


İnsan olmak bakımından herkes eşittir, mevkisi olanların yalnızca sorumluluğu artar.

Birbirimizin başarısından kıvanç duyar, hayırda yarışı ülkü biliriz.

İş ve taleplerde meşruluk hem hukuki hem de ahlaki ilkemizdir.

İmtiyaz talebi kendimize karşı saygısızlıktır.

Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmalıyız.

Zaman, emek, insan ve kaynak israfını önlemeliyiz.

Diyanet personeli ayrım yapmadan herkesi kucaklamakla yükümlüdür.

Diyanet personeli herkese din hizmeti vermekle yükümlüdür.

İnanç, ibadet ve ahlak konularında toplumu aydınlatmak öncelikli ödevimizdir.

Hurafe ve batıl inançların zararlarına karşı halkımızı uyarmak temel vazifemizdir.

Görevimiz kolaylaştırmaktır, zorlaştırmak değil.

İşleri yapmak esastır, engellemek değil.

Birbirimizin yeteneklerinin açığa çıkarılmasına ve geliştirilmesine destek vermeliyiz.

Katı değil, katılımcı bürokrasiye işlerlik kazandırmalıyız.