Etik Komisyonu

  
  
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.pdf
  
​ ​