Etik Komisyonu

  
  
1- 4852 sayılı Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundupuna Dair Kanun.pdf
  
2- 5065 sayılı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.pdf
  
3- Uluslararası Ticari İşlemlerde Yab.Kamu Görevlilerine Ver.Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.pdf
  
4- Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İliş.Türkiye Ulusal Prog.Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlen.Dair Karar.pdf
  
5- Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.pdf
  
​ ​