Detay

2017 Yılında 3713 Sayılı Terörlü Mücadele Kanunu'nun EK-1 nci Maddesi Kapsamında Başkanlığımıza Atananlarla İlgili Duyuru

6.04.2017

BAŞKANLIK

​D U Y U R U​

Şehit ve Gazi Yakınları ile Gazilerin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi hükümleri gereğince, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı tarafından Hizmetli kadrolarına yapılan yerleştirme sonucunda, Bakanlığımıza atanması uygun görülenlerin aşağıda yazılı evraklarla birlikte en geç 28.04.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar yerleştikleri il müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

         Atanmaya esas gerekli belgeler     :

1.    Nüfus Cüzdanı sureti (tasdikli)

2.    Öğrenim belgesi (tasdikli)

3.    Yerleştiğine dair internet çıktısı

4.    Adli Arşiv kaydı belgesi (memurluk için olacak)

5.    4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

6.    Sağlık durumu bilgisi (dilekçede de belirtilebilir)

7.    Mal bildirim formu

8.    Askerlik belgesi

9.    Sigorta ve Bağ-kur belgesi (Önceden varsa)

10.  Kaza-i rüşt kararı ( 18 yaşını doldurmayanlar için )

11.  Dilekçe (Evraklarını teslim ettiğine dair)

12.  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun İl Müftülüklerince adaylara bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurtulup, Müftülükçe yetkili bir kişi tarafından imzalatılarak diğer evraklarla birlikte teslim edilmesi.

​​​​​​