Detay

Türkiye I. Uluslararası Kur’an-I Kerim Kitabeti Hat Müsabakası

24.03.2016

BAŞKANLIK

.

Yüce Kur’an, Hz. Allah’tan Hz. Cibril vasıtasıyla Hz. Peygambere, ondan da sahabeye intikal etmiş, Suffe Ehlinin ve ashabın bir kısmı tarafından ezberlenmiş; ilk önceleri deri, tahta, taş parçalarına ve kemik küreklerine yazılarak öğrenilen Kitabımız Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramadan tevatürle günümüze kadar gelmiş; Selçuklu ve Osmanlı’da el yazma şaheser Kur’anlarla taçlanarak ecdadımızdan manevi miras olarak bizlere ulaşmıştır.

Bu manevi mirası devralan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden itibaren Kur’an-ı Kerim’e hâdim olmayı önemli bir görev telakki etmiştir. Bir taraftan Kur’an-ı Kerim’in güzel bir eda ve sada ile usûlüne uygun okunması ve anlaşılması için, diğer taraftan da güzel bir hüsnü hat ile hatasız kitabeti için büyük gayretler göstermektedir.

Bu gayretler ve çalışmalar çerçevesinde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, Mushaf yazmaya teşvik ve hat sanatına hizmet maksadıyla 2016 yılında “Uluslararası Düzeyde Kur’an-ı Kerim Kitâbeti Hat Müsabakası” düzenleyecektir.


Türkiye 1. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Kitabeti

Hat Müsabakası Şartnamesi

1. Metinler nesih hattıyla, sure başlıkları rikâ'(icaze) hattıyla yazılacaktır.

2. Yazılacak metinler sırasıyla Duhan Suresi, Necm Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi, Asr Suresi, Hümeze Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Mesed Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresidir.

3. Sayfa düzeni ekte gösterildiği gibi

a) On beş satır

b) Satır uzunluğu 157 mm,

c) Satır aralığı 19 mm

d) Kalem ağzı 0,7 - 0,8 - 0,9 mm. aralığında olacaktır.

4. "Duhan Suresi, Necm Suresi, Rahman Suresi, Vakıa Suresi, Asr Suresi, Hümeze Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Mesed Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi Hasan Rıza Efendi Mushaf'ındaki "âyet ber-kenar" tertibe göre yazılacaktır.

5. Müsabakaya katılacak eserler klasik hat sanatı kaidelerine uygun olacaktır.

6. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza ve kimlik belirtici hiçbir işaret bulunmayacaktır.

7. Hatlar, siyah is mürekkebi ile âharlı kâğıda yazılacaktır. Kuşe veya benzeri beyaz ve âharsız kâğıt kullanılmayacaktır.

8. Metinlerin yazılışında imlâ bakımından "Resm-i Osmân-î" ,ancak harekeleme olarak Diyanet İşleri Başkanlığının mühürlediği Mushaflarda kullanılan harekeleme sistemi esas alınacaktır.

9. İmla hatası olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Katılımcılar kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini belirten özgeçmişlerini fotoğrafla birlikte imzalı olarak bir zarf içerisinde adrese (Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 147/A) eserleriyle birlikte teslim edecekler veya posta ile göndereceklerdir.

11. Eserler Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna en geç 3 Ekim 2016 tarihine kadar teslim edilecektir.

 

YARIŞMA JURİSİ:
 

1) HAFİZ OSMAN ŞAHİN               / TÜRKİYE

2) PROF.DR. UĞUR DERMAN        / TÜRKİYE

3) HÜSEYİN KUTLU                        / TÜRKİYE

4) MEHMET ÖZÇAY                       / TÜRKİYE

5) UBEYDE SALİH EL-BENKİ            / SURİYE

6) MUHAMMED SAFARBATİ           / CEZAYİR

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

1. 50.000 TL

2. 40.000 TL

3. 30.000 TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin son teslim tarihi: 3 EKİM 2016

Hat Şartname İçin Tıklayınız.

​​​​​​​​