Detay

Kur'an-ı Kerim Basan Yayıncıların Dikkatine!

23.10.2012

Ankara

Başkanlığımıza inceleme ve mühür işlemi için müracaat ederek Kuranı Kerim yada Mealli Kuranı Kerim basmak isteyen kişi, kurum yada kuruluşların uymaları gereken hususlar:
 
 

1- Mushaf-ı Şeriflerin mutlaka birinci hamur kağıda basılması.
2- Yapılan müracaatların mutlaka dilekçe ile  yapılması.
3- İlk müracaatta, ozalit prova formalardan ikişer tane bir zarfa konularak, hattat ve yayıncı adı, ebadı, forma numarası, meal-mealsiz olduğu zarfın arka yüzüne yazılması. Başvuru dijital ortamda yapılıyorsa her forma bir cd’ ye aktarılmış olarak müracaat edilmesi.
4- Forma yada CD’ lerin incelenmesi esnasında tespit edilen hata ve eksikliklerin düzeltildikten sonra yeniden incelenmek üzere her  forma ikişer nüsha Kurula gönderilmesi.
5- Kurulca ketebe sayfası ve tasdik numarası verilen  son şekil formaların incelenmek üzere kurula gönderilmesi. Ayrıca bu inceleme sonucuna göre  mühür işlemine geçmeden kırma yapılmaması.
6- Kuranı Kerimlerin basımında, dizgi, tertip ve baskı yönünden hatalı olmaması ve cilt esnasında gerekli titizliğin mutlaka gösterilmesi ve bu tür hataların yayıncıya ait olduğu bilinmesi.
7- Mushafların kaç adet ve hangi matbaada basılacağı, hattatın adı ile birlikte dilekçede belirtilmesi.
8- Kurula birden fazla müracaatta bulunulduğu takdirde ayrı ayrı dilekçe ile müracaat edilerek hangisine öncelik verileceğinin mutlaka bildirilmesi.
9- İncelenmesi tamamlanıp basımına izin verilen Mushafı Şeriflerin tek seferde basılması halinde herhangi bir sayı sınırlaması yapılmaz. Ancak peyderpey basımda ise sayı 100.000 ile sınırlı olacaktır. Her basımda son şekil formalar Kurula gönderilecektir.
10- Gerek ketebe sayfasına gerekse Mushafı Şeriflerin bir başka sayfasına herhangi bir ilavenin yapılmaması, ancak, mealler için ketebe sayfasına “Bu mealin metni (Kuranı Kerim) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından incelenerek basımına izin verilmiş ve mühürlenmiştir” ibaresinin konulması.
11- Mühürlenen Mushaf-ı Şeriflerden 2 tane, kanun gereği Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına gönderilmesi.
12- Mushaf-ı Şerif ihraç edilecekse, bir dilekçe ile; Mushaf-ı Şerif’ in basıcısı, ebadı, tasdik numarası, ve kaç adet olduğu belirtilerek Kuruldan İlgili Makamlara verilmek üzere müsade yazısı alınması.

 

 

 

​​​​​​​​