Haber Detay

24. Müfettişler Semineri

11.04.2014

Afyon

​24. Müfettişler Semineri Afyon'da yapıldı.

04-08 Nisan 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar/Sandıklı’da 24. Müfettişler Semineri düzenlenmiştir. Seminer kapsamında Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet GÖRMEZ; denetimle yönetim arasındaki iletişimin önemine vurgu yapmak suretiyle her geçen gün daha da gelişen ahenkli çalışma ortamından duydukları memnuniyeti dile getirmiş; son zamanlarda din ve dindarlık algısının büyük yaralar aldığına işaret ederek, Başkanlığın varoluş gerekçesinde ve geleneğinde yer alan “toplumsal birlik ve beraberlik ruhunun inşa edilmesi” amacına yönelik olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının katkılarından da yararlanılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Ayrıca, Din-i Mübin-i İslam’ın ana umdelerini muhafaza etmenin ve gelecek nesillere ulaştırmanın Diyanet İşleri Başkanlığının öncelikli görevi olduğuna değinen Başkan GÖRMEZ, milletimizin İslam’la birlikte bekası, milli ve manevi değerlerimizin korunması için Başkanlığımıza çok önemli görevler düştüğüne, teşkilatımızın, tarih boyunca her türlü siyasi ve politik kaygılardan uzak bir şekilde, dinin izzetine gölge düşürmeden ve milletin yanında yer alarak hizmetler ürettiğine, ortaya çıkan sosyal problemlerin çözümüne bu çerçevede katkı sağladığına vurgu yapmıştır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanımız Doç. Dr. Sayın İsmail KARAGÖZ de; 633 sayılı Kanun’un birimimize; rehberlik, denetleme, inceleme ve soruşturma görevleri yüklediğini, müfettişlerin bu vazifeleri Diyanet İşleri Başkanı adına yaptıklarını, son yıllarda Başkanlığın personel sayısının büyük oranda artış gösterdiğini ancak müfettişlerin sayısında önemli bir artış olmadığını, dolayısıyla müfettişlerin büyük bir iş yükü altında, gayret ve özveriyle çalıştıklarını ifade etmiştir.

Öte yandan, teşkilatın bütün birimlerinin esasen Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan din hizmetlerinin birer ayağını oluşturduğunu belirten KARAGÖZ, bu manada denetim hizmetlerinin de din hizmeti dışında mütalaa edilmemesi gerektiğini, ayrıca denetim biriminin yürüttüğü çalışmaların, din hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha iyi seviyelere çıkarılması amacına yönelik olduğunu, genel anlamda kamu hizmetlerinde olduğu gibi din hizmetlerinde de denetim olmaksızın başarı sağlanamayacağını dile getirmiştir.

Başkanlık Müfettişleri tarafından yürütülen çalışmalara da değinen Sayın KARAGÖZ, müfettişlerin hak ve adaletin tesisi için yaptıkları çalışmalarda, kanaatlerini somut bilgi ve belgelere dayanarak oluşturduklarını, masumiyet karinesini esas aldıklarını, vicdani kanaatlerini, ön yargıdan uzak bir şekilde, muhatapları arasında statü ayırımı yapmaksızın ve tam bir tarafsızlıkla ortaya koyduklarını, verdikleri kararlarda sadece dünyevi değil uhrevi sorumluluğu da hesaba katarak adalet ve hakkaniyet dengesini gözettiklerini vurgulamıştır.

Rehberlik ve teftiş hizmetlerinin etraflıca değerlendirildiği seminer kapsamında; “İnceleme ve Soruşturmalarda Standartlar: Bilgi, Belge ve Delil Elde Etmede Yöntemler, Bilgi ve Belgelerin Yeterliği ve Değerlendirilmesi”, “Maaşlar, Yolluk ve Yevmiyeler, Ek Ders Ücretleri ve Yardım Toplama Faaliyetlerinin Denetimi ve İnceleme Teknikleri”, “Raporlarda Yer Alan Teklifler Açısından Hak ve Adalet Kavramlarına Yeni Bir Bakış”, “Ortak Nitelik ve Disiplin Cezaları Açısından Yargı Kararlarının İdare ve Disiplin Hukukuna Etkisi”, “Şekil, İçerik, Değerlendirme ve Sonuç Yazımı Yönünden Raporlama Standartları”, “Genel Denetimlerde Temel Kriterler ve Raporlama Standartları”, “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi”, “Din Hizmetleri Yönetim Sistemi”, Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi”, “Müfettişlerin Görevleri Açısından İletişim Teknikleri ve Sosyal İlişkilerin Sınırı”, “Olan ve Olması Gereken Perspektifinden Müfettiş Algısına Farklı Bir Bakış”, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kullanılabilirliği” gibi başlıklar altında sunumlar yapılmış ve bu konularla ilgili geniş müzakereler gerçekleştirilmiştir.

 

​​​​​​​​