Haber Detay

Seminer Konuşmaları - Sunumlar

3.04.2015

Afyon

​25. Müfettişler Semineri (Konuşmalar ve Sunum Metinleri)​​

25. MÜFETTİŞLER SEMİNERİ


 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ; 633 sayılı Kanun'un, Birimlerine Başkanlığın bütün işlerini teftiş etmek, müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek ve denetimin etkinliğini artırıcı tedbirler almak şeklinde üç temel sorumluluk yüklediğini, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak düzenledikleri seminerlerle denetimin etkinlik ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtmiştir. Müfettişlerin yol gösterici ve yanlışları düzeltici olmaları gerektiğine, denetim hizmetlerinin eğitici ve rehberlik edici bir anlayışla yapılmasının önemine vurgu yapmıştır. 

              baskan1.jpg

Konuşmasının deva​mında Sayın KARAGÖZ, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yürütülen faaliyetlere yönelik istatistiki bilgilere yer vermiş, son yıllarda Başkanlık personelinin sayısında önemli bir artış olduğuna, müfettiş sayısında ise bununla orantılı bir artış meydana gelmediğine dikkat çekerek denetim hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için birtakım tedbirler alınması gerektiğini dile getirmiştir.​


 


 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR konuşmalarında; sunulan hizmetler noktasında Başkanlığın son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğini, şartların artık kendilerini "model alan" değil "model olan" bir teşkilata dönüşmeye zorladığını belirtmiştir. 

                 ozafsar1.jpg

Sayın ÖZAFŞAR ayrıca Başkanlığın yurt dışında yürütmekte olduğu hizmetlerin geliştiğine ve bu yönde dünya çapında Başkanlıktan beklentilerin arttığına değindikten sonra diplomasinin, barışa ulaşmak için önemli bir araç olduğuna, din diplomasisinin öneminin de git gide arttığına, bu çerçevede Diyanet hariciyesinin oluşmasının, dünya çapında din hizmeti sunmak için elzem olduğuna, bugünün global dünyasında sadece sermayenin veya insanların değil, fikirlerin de dolaşması gerektiğine, bu itibarla üretilecek hizmetlerin küresel ölçekte olmasının lüzumuna işaret etmiştir. ÖZAFŞAR son olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının istikrarlı, düzenli, planlı ve disiplinli çalışmalarının dikkatlerden kaçmadığını, öte yandan teftiş görevini üstlenmenin de büyük bir cesaret ve yürek işi olduğunu ifade etmiştir.


 


 

                 ekeles1.jpg

Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem KELEŞ; Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için, tam bir kurum aidiyeti duygusuna sahip olunması gerektiğini, Müfettişlerin çalışmalarının çok önemli ve hassas olduğunu, bu çalışmaların Kuruma değer kattığını, özellikle genel teftiş raporlarının, hizmetlerin geliştirilmesine ciddi katkı sağladığını, Müfettişlerin çalışmalarında gösterdikleri hassasiyetin, duvarda çürüyen bir tuğlanın etrafına zarar vermeden hassas bir şekilde çekilip alınmasına benzediğini dile getirmiştir.

 

SUNUMLAR


 

(Erişime açık olan sunumlara ilgili konuyu tıklayarak ulaşabilirsiniz.)


 

1. SUNUM


 

                 sunum1_ho.jpg

Oturum Başkanı: Dr. Yüksel SALMAN (Dini Yayınlar Genel Müdürü)

Rehberlik ve Denetim Hizmetlerinin Sınırları ile Örtüşen ve Ayrışan Yönleri

Harun ÖZDEMİRCİ (Başmüfettiş)

 


 

2. SUNUM

                  sunum2_ee.jpg

Oturum Başkanı: Zeki SAYAR (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili)

 

Müfettiş İle Denetlenen, Müşteki, Muhbir, Şüpheli ve Tanık Arasındaki 

Görev ve Sosyal İlişkilerin Hukukî ve Ahlâkî Boyutu

Erdoğan EKEN (Müfettiş)

 


 


 

3. SUNUM

               haber22.jpg

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)

Kur'an Kurslarının Denetiminde Temel Kriterler, Müfettişlerin, 

Kur'an Kursu Öğreticileri ve Kursiyerlere Yaklaşımı

Ömer BALABAN (Başmüfettiş)  

 


 

4. SUNUM

​                 sunum_hg.jpg

Oturum Başkanı: Osman TIRAŞÇI (İnsan Kaynakları Genel Müdürü)

Bimer ve Sendikal Haklar Bağlamında Yapılan Müracaat ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Hasan GÜÇLÜ (Müfettiş)


 

5. SUNUM

                 sunum_mac.jpg

Oturum Başkanı: Mahmut GÖL (Kadro, Terfi ve Tahsis Daire Başkanı)

Olur Ekindeki Şikâyet Evrakının Değerlendirilmesi ve İddiaların Belirlenmesi

Dr. M. Asım COŞKUN (Müfettiş) 


 


 

6. SUNUM

                sunum_og.jpg

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yaşar YİĞİT (Din Hizmetleri Genel Müdürü)

İnceleme ve Soruşturma Raporlarında Delillerin Değerlendirilmesi ve Yazılması

Özcan GÖKÇEBAY (Müfettiş) 


 


 

7. SUNUM

​          sunum_ik.jpg

Oturum Başkanı: Kemal ULUDAĞ (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü)

Mali Denetimlerde Dikkate Alınacak Temel Esaslar

İbrahim KÖSE (Başmüfettiş)


 


 

8. SUNUM

                sunum_ma.jpg

Oturum Başkanı: Kemal ULUDAĞ (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü)

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararının Disiplin ve İdare Hukukuna Etkisi

Murat AKDOĞAN (Müfettiş)

 


 

9. SUNUM

                 sunum_aa.jpg

Oturum Başkanı: Murat ALKAN (Destek Hizmetleri Daire Başkanı)

Facebook, Twitter vb. Sosyal Medyadan Elde Edilen Bilgilerin Delil Değeri

Abdulkadir ALBAYRAK (Müfettiş)


 

10. SUNUM

​                  sunum_fae.jpg

Oturum Başkanı: Mahmut TÜRK (İç Kontrol Daire Başkanı)

Yolluk ve Yevmiye Bildirimlerinin Hazırlanması

Fazıl Ahmet ERTÜRK (Başmüfettiş) 


 

​ 

​​​​​​​​