Haber Detay

26. Müfettişler Semineri

8.04.2016

Afyon

​26. Müfettişler Semineri Afyon'da yapıldı.

1-5 Nisan 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da 26. Müfettişler Semineri tertip edilmiştir.

Başkanlık Müfettişlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Seminere Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, I. Hukuk Müşaviri Mustafa DAVARCI, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar YİĞİT, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman TIRAŞÇI ile Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Haydar BEKİROĞLU da iştirak etmişlerdir.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak düzenledikleri seminerlerde denetimin etkinlik ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin, yönetimin olmazsa olmaz bir parçası ve planlanan işlerin başarıya ulaşmasının vazgeçilmez şartı olduğunu, modern yönetimin planlama, uygulama ve kontrol şeklinde üç temel unsur ihtiva ettiğini ve denetimsiz yönetimin istenilen düzeyde başarıya ulaşamayacağını beyan etmiştir. Birim olarak, yapılan denetimlerin eğitici ve rehberlik edici bir anlayışla ifa edilmesini önemsediklerini, bu manada hata ve kusur arayıcı değil, yol gösterici, yanlışları düzeltici ve doğruları ikame edici bir yöntem kullanmaya büyük özen gösterdiklerini belirten Sayın KARAGÖZ; konuşmasının son kısmında adalet ve hakkaniyet kavramlarına vurgu yaparak, inceleme ve soruşturmalarda haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan tarafsız bir tutumla ayırt edebilmenin çok mühim olduğunu, adaletin duygulara, ideolojilere, kin, nefret ve öfkeye mahkûm edilemeyeceğini dile getirmiştir.

baskan1.jpg 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ ise konuşmalarında; denetim ve murakabenin insanlık tarihi boyunca var olageldiğini, teftiş birimlerinin, kurumların olmazsa olmaz birer parçası olduğunu, yönetici konumunda olan kişilerin düzeltilmesi gereken pek çok şeyi rutin iş akışı içerisinde normal gördüğünü veya fark edemediğini, bunun sistem körlüğü olarak isimlendirilen genel bir durum olduğunu, bu nedenle yürütülen hizmetlerin denetime tabi tutularak dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önem arz ettiğini, kurumların ancak kendilerini murakabe edebildiği ve kusurlarını ortaya döküp onları tashih edebildiği sürece geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğini, aksi halde kendilerini yenilemeyen müesseselerin yıpranmaya ve etkinliklerini kaybetmeye mahkûm olduklarını ifade etmiştir. İnceleme ve soruşturmalarla ilgili, bir görevli hakkında isabetli karar verebilmenin de zor ve mesuliyetli bir iş olduğunu, bu manada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çok önemli bir vazife ifa ettiğini belirten Sayın YILMAZ seminerde ayrıca "Peygamber Hasreti" konulu bir de konferans vermiştir.

 hasanky.jpg

 

SEMİNER SUNUMLARI

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Siyasetle İlgilenme" Başlıklı 25'inci Maddesinde Yer Alan Eylemin Mahiyeti ve Delillendirilmesi

Mustafa ASİLTÜRK (Müfettiş)

musasil.jpg 

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yaşar YİĞİT (Din Hizmetleri Genel Müdürü)

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Siyasetle İlgilenme" başlıklı 25'inci Maddesinde Yer Alan Eylemden Ötürü İşlerine Son Verilen Personelle İlgili İdari İşlemlerin Yargı Tarafından İptal Edilme Gerekçeleri

Ali ÇİMEN (Müfettiş)

alicimen.jpg 

 

Oturum Başkanı: Mustafa DAVARCI (I. Hukuk Müşaviri)

Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Mahiyeti ve Sınırı

Adem GERLEGİZ (Müfettiş)

 ademg.jpg

 

Oturum Başkanı: Osman TIRAŞÇI (İnsan Kaynakları Genel Müdürü)

Uygulamalı Olarak Rapor Sonuç Yazım Yöntemi

Mehmet UNGAN (Müfettiş)

mehmetung.jpg 

 

Oturum Başkanı: Haydar BEKİROĞLU (Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı)

İnceleme ve Soruşturmalarda İfade Alma Teknikleri

Bilal AKSOY (Müfettiş)

 bilalak.jpg

 

Oturum Başkanı: Harun ÖZDEMİRCİ (Başmüfettiş)

Tahkikatlarda Veri Elde Etme Yöntemleri ve Delil Toplamada Yeterlilik

Mehmet Melih YILMAZ (Müfettiş)

 melihy.jpg

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)

Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı ile Çocukların Cinsel İstismarı Suçları ve Bunların Delillendirilmesinde İzlenebilecek Yöntemler

Nadir AYDIN (Müfettiş)

 nadirayd.jpg

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)

Mali Açıdan Suç Niteliği Taşıyan Eylemlerle İlgili Yürütülen Tahkikatlarda İzlenebilecek Yöntemler

Halit GÜLDEMİR (Müfettiş)

halit.jpg 

​​​​​​​​