Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Başkanlık Mevzuatı

  
  
00-YONERGELER_FIHRISTI.pdf
Checked Out To: Sistem Hesabı00-YONERGELER_FIHRISTI.pdf
Checked Out To: Sistem Hesabı
  
01 -Diyanet İşleri Başkanlığı  Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Hizmet Teşekkür Belgesi Ve Şilt Verilmesi Hakkında Yönerge.pdf
  
03 - Diyanet İşleri Başkanlığı  Dosyalama Yönergesi.pdf
  
04 - Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik Ve Teftiş Yönergesi.pdf
  
05 - Camilerin Bakım Onarım Temizlik Ve Çevre Tanzimi Yönergesi.pdf
  
06 - Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi.pdf
  
07 - Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi.pdf
  
09 - Eğitim Merkezleri Ve İl Eğitim Merkezleri Yemekhane Ve Çay Ocağı İşletme Yönergesi.pdf
  
10 - Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi.pdf
  
11 - Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Atanacak Üye Adaylarını Tesbitle Görevli Aday Tesbit Kurulu Üyeleri İle Din İşle.pdf
  
12 - Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Yönergesi.pdf
  
13 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Kur'an-I Kerim Ve Dini Bilgiler Kursları Yönergesi.pdf
  
19 - Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgisayar, İnternet Ve Ağların Kurulum, Kullanım Ve Yönetim Esaslarına Dair Yönerge.pdf
  
21- Diyanet İşleri Başkanlığı Proje Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi.pdf
  
23 - Diyanet İşleri Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi.pdf
  
24 - Bütçe Ve Performans Programı İle Kesin Hesap Ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.pdf
  
25 - Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Ve Görev Gezileri İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge.pdf
  
26 - Diyanet İşleri Başkanlığı İç Kontrol Yönergesi.pdf
  
27 - Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi.pdf
  
28 - Hac Ve Umre Organizasyonu Düzenleyen A Grubu Seyahat Acentalarında Görevlendirilen Kafile Başkanları, Din Görevlileri.pdf
  
29 - Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi.pdf
  
30 - Diyanet İşleri Başkanlığı Görevden Ayrılan Personelin Rapor Hazırlama Yönergesi.pdf
  
31 - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile İrşat Ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi.pdf
  
33 - Diyanet İşleri Başkanlığı Dosyalama Yönergesi.pdf
  
34-Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planlama Yönergesi.pdf
  
35-Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinden Yardım Yapıl.pdf
  
36-Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi.pdf
  
37 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Hac Yönergesi.pdf
  
38 - Diyanet İşleri Başkanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.pdf
  
39- Diyanet İşleri Başkanlığı Bilişim Kaynakları Bilgi Ve Sistem Güvenliği Yönergesi.pdf
  
Sign In

© 2012- T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Tel: + 90 (312) 295 70 00

Mobil