Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

Diyanet İşleri Başkanlığı

                         
BİRİMLER
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü