Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yasal Uyarı

Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı)

Diyanet İşleri Başkanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesine hoş geldiniz. Bu bölüm, Web Sitesini ziyaret ve kullanım politikalarını içermektedir.

Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

Her Hakkı Saklıdır ©

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Başkanlık) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Başkanlık ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

       A.    Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Başkanlığın belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir:

 

       1.    Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler Başkanlıktan izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

 

     2.    Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. Başkanlık, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

       3.    Başkanlık  Sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.

       4.    Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

       5.    Başkanlık, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak Sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 

      B.    Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet Sitelerinde kullanma  ancak aşağıdaki koşullar dâhilinde yapılabilir: 

 

1. Kişisel kullanım;


1.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

 

1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.

 

1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet Sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

1.4. Bu internet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

 
1.5. Bu İnternet Sitesindeki veriler her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Başkanlık tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.

 

 

 

 

2. Kişisel olmayan kullanım;


2.1. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet Sitelerinde kullanma:

 

2.2. Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, bilginin altında ismi yer alan ilgili Merkez veya Taşra birimlerinden, ilgili birim ibaresi olmayan materyallerin kullanım izni ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından yazılı olarak talep edilmelidir.

 

      C.    Sorumluluk Reddi

 

1.    Başkanlık, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

2.    Bu İnternet Sitesinde yer alan bilgi, rapor,  grafik, istatistik, dini sorular ve benzeri her türlü elektronik doküman Başkanlık  tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle sadece genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3.    Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan  Başkanlık sorumlu tutulamaz.

4.    Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Başkanlık ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

5.    Bu bilgiler doğrultusunda, Başkanlık, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

6.    Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Başkanlık dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7.    Başkanlık, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

8.    Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

      D.      Başkanlık logolarının ve bölüm ana sayfası bağlantılarının Başkanlık dışı İnternet Sitelerinde kullanımı 

 

1.     Başkanlık dışı internet Siteleri, Başkanlık ana sayfasından ulaşılan logoyu kullanabilecektir. Bu Logo bilgisayarınıza indirilmekle, bu ilkeler kabul etmiş sayılır.

2.     Logo ancak internet Sitenizde kullanılabilir, izinsiz başka hiç bir şekilde kullanılmaz.

3.     Logo, sadece, Başkanlık veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet Sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, Başkanlık tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

4.      Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

5.     Başkanlık logosunun, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

6.     Başkanlık ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Başkanlığın 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslararası bir düzenlemeyi çiğneyen bir İnternet Sitesinde Başkanlık Logosu kullanılamaz.

7.     Bu İlke’ler kapsamında, Başkanlık, logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Başkanlık, Logosunun kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Başkanlık, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

8.     Başkanlık Logosunun internet Siteleri haricinde başka bir amaç için kullanılacak olması durumunda Başkanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan  izin alınması gerekmektedir.

 
Sign In

© 2012- T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Tel: + 90 (312) 295 70 00

Mobil