Yönergeler

  
  
Dernek Vakıf, Birlik, Kurum, Sendika ve Benzeri Teşekküllere Başkanlık Bütcesinden Yardım Yapılması Hakkında Yönerge.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgisayar, İnternet ve Ağların Kurulum, Kullanım ve Yönetim Esaslarına Dair Yönerge.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Bilişim Kaynakları Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe Ve Performans Programı İle Kesin Hesap Ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Önmali Kontrol Yönergesi.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Proje Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planlama Yönergesi.pdf
  
Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi.pdf
  
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi.pdf
  

​​​​​​​​