Görevleri

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1. Başkanlık merkez hizmet binalarının temizliği ile ilgili işleri yürütmek; bahçeler ile otoparkların temizlik, bakım ve düzenini sağlamak.

2. Başkanlık merkez yerleşkesi içerisinde yer alan hizmet binalarıyla ilgili koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

3. Nöbetçi memurluğu, müracaat memurluğu ve güvenlik hizmetlerini yürütmek.

4. Başkanlık sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afet ve acil durum hizmetlerini özel mevzuatın verdiği yetkiye göre planlamak ve yürütmek.

5. Başkanlık merkez personelinin mesaiye geliş ve gidişleriyle ilgili servis hizmetlerini yürütmek.

6. Başkanlık araçlarının sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

7. Başkanlık merkezindeki araçların zorunlu trafik sigortası, özel trafik sigortası, periyodik muayene, bakım ve onarım gibi ihtiyaçlarını takip ederek, Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.

8. Başkanlık telefon santralini işletmek, fotokopi, cilt yapımı vb. hizmetleri yürütmek.

9. Başkanlığın genel evrak ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.

10. Genel Müdürlük personelinin, maaş, yolluk, yevmiye, tedavi yardımı, aile yardımı vb. işlemlerini gerçekleştirmek.

11.  Başkanlığın iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek.

12. Personel servis taşıma, temizlik, güvenlik, santral gibi, görev alanına giren konularla ilgili taleplerden doğrudan temin limitini aşanlar için, talebin mahiyetini belirleyecek şekilde gerekli teknik şartnameyi hazırlayıp Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına bildirmek.

13. Görev alanıyla ilgili alımı yapılan mal ve hizmetlere ait muayene-kabul ve/veya kontrol teşkilatını oluşturmak, ödeme için gerekli evrakı tanzim ettirerek ödemeyi gerçekleştirmek üzere Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.

14. Dairesi bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

15. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.