Haber Detay

Cami Planlama ve Tasarımı Projesi Çalıştayı

20.03.2017

Ankara

​.

CAMİ PLANLAMA VE TASARIMI PROJESİ ÇALIŞTAYI

Cami Çalıştayları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yürütülmekte olan “Cami Planlama ve Tasarımı Projesi” kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayların ilki önümüzdeki günlerde yapılacak.

Camilerin günümüz şartlarında yeniden ele alınarak toplumun her kesimine hitap edebilen sosyal ve kültürel ihtiyaçları da karşılayabilecek eserler haline gelmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Cami Planlama ve Tasarımı Projesi”  hayata geçiriliyor.

Hatırlanacağı üzere, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ bir araya gelmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, camilerin, medeniyete yakışır ve günümüz ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde imar edilmesi için hangi adımların atılması gerektiği üzerine görüşler paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, oluşturulan Komisyonlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda camilerin projelerinde ve yapımında uyulması gereken asgari kriterlerin belirlendiği bir Rehber Kitap hazırlanması ve bu rehber kitapta yer alan asgari kriterlerin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması hususunda mutabakata varıldı.

Camilerin planlanmasında, projelendirilmesinde, yapımında ve işletilmesinde karşılaşılan sorunların tartışıldığı ve bu sorunlara çözüm önerilerinin getirilmeye çalışıldığı toplantıların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi’nin katılımı ile gerçekleştirilecek olan ilk çalıştay 22-23 Mart 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kampüsündeki Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

Ahmet Hamdi Akseki Camii sergi salonunda yapılacak çalıştay açılış programına Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN katılacak.

“Cami Planlama ve Tasarımı Projesi” ile camiler; günümüz koşullarına uygun projelerin tasarlanarak hayata geçirildiği, kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşüm olarak çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun, ibadet mekânları olacak.

Yeni yapılacak camiler için, tasarımcılara rehber olması öngörülen kriterlerden bazıları şu şekildedir.

Camiler hayatın merkezinde olacak

Cami ve mescitler, toplumun her kesimine hitap edecek nitelikle sosyal alanları içinde barındıracak şekilde, engelliler, kadınlar ve yaşlıların kolayca erişimine uygun olarak planlanacak. Cami ve mescitler, bulundukları yer ve hitap ettikleri nüfusun ihtiyacına göre farklı fonksiyonlara sahip olacak. Cami ve mescit alanları yürüme mesafeleri de dikkate alınarak toplu taşıma sistemlerine yakın alanlarda planlanacak.

Çevre düzenleme ve peyzaj…

Cami ve mescitler, deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlere karşı yeterli, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasarlanacak. Caminin bulunduğu coğrafyanın iklimsel özelliklerine göre bitkisel peyzaj düzenlemeleri yapılacak, camiler çevresi ile beraber yaşayan ve yaşanılabilir mekânlar haline gelecek.

Gençlik merkezlerinden sergi salonlarına…

Cami yapılacak alanda, ihtiyaca göre Kur’an kursu, aile ve dini rehberlik bürosu, kitabevi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk oyun alanı, seminer salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, sanat atölyesi, spor alanı, revir, çayevi, konferans salonu, aşevi, cenaze alanı, taziye evi, gasilhane vb. alanlar bulunacak.

Kadınlar mahfili…

Kadınların ibadet yeri için, mihrabı rahatça görebilecekleri bölümler ayrılacak. Her camide kadınlar için yeterli sayıda abdesthane ve çocuk bakım mekânları bulunacak. Mahfil korkulukları çocuklar için emniyetli olacak şekilde tasarlanacak.

Halısından, minaresine, kubbesinden, taç kapılara, kemerlerden, minber, mihrap ve kürsü gibi caminin mimari öğeleri ve yapı elemanlarına yönelik standartlar getirilirken camiye gelenlerin psikolojisi de unutulmamalı…

Aydınlatma, akustik ve iklimlendirme…

Cami aydınlatması, mekân içindeki hat ve tezyinatı dikkate alınarak yapılacak. Işık tonu mekânın ruhuna uygun olacak şekilde seçilecek. Camilerin mimari ve elekroakustik düzenlenmeleri, uzmanların danışmanlığında projelendirilecek. Caminin kapasitesine göre ısıtma ve havalandırma sistemleri tercih edilecek.

Mevzuatla bağlayıcı hale gelecek

Yıl içerisinde yapılması planlanan iki ayrı çalıştay ile de Cami Planlama ve Tasarımı konusunda mevzuat ve rehber kitap çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Nihai olarak yapılacak mevzuat düzenlemeleri ve hazırlanacak Rehber ile camiler bir ibadet mekânı olmakla birlikte, hayatın merkezi haline gelecek ve toplumun her kesimi tarafından kullanılan fonksiyonel yapılar olması sağlanacak.

Ayrıca yapı denetimle ilgili hususlarda yapılacak düzenlemeler ile depreme dayanıklı güvenli yapılar oluşturularak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmış olacak.

Böylece camiler; günümüz koşullarına uygun projelerin tasarlanarak hayata geçirildiği, kendi enerjisini üretebilen, yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşümde çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabildiği, kimlikli şehirler projesine hizmet eden, şehrin dokusuna uygun, ibadet mekânları olacak. Geleneksel sanatların yaşatılmasına imkân tanıyan, ayrıca estetik kaygıları da dikkate alan camiler tasarlanacak.

Bu kapsamda 22-23 Mart’ta yapılacak ilk çalıştayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile bilim adamları, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör mimar ve mühendisler, belediye temsilcileri ile alanında uzman kişilerin katılacağı diğer çalıştaylar yapılacak. Söz konusu çalıştayların sonunda Cami Planlama ve Tasarımı ile alakalı mevzuat ve Rehber Kitap çalışmaları tamamlanmış olacak.

​​​​​​​​​​​​​