Kanunlar

  
  
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu.pdf
  
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu.pdf
  
3194 Sayılı İmar Kanunu.pdf
  
3473 Sayılı Genel Evrak İş ve İşlemleri Kanunu.pdf
  
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.pdf
  
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.pdf
  
5253 Sayılı Dernekler Kanunu.pdf
  
6245 Sayılı Harcırah Kanunu.pdf
  
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri  Hakkında Kanun.pdf
  
633 Sayılı Kanuna Eklenen EK4 Madde.pdf
  

​​​​​​​