Sunulan Hizmetler

Yatırımı Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

  
  
Arsa ve Bina Tahsis Hizmetleri.pdf
  
Bütçe, Yatırım ve Ödenek Hizmetleri.pdf
  
Cami ve Kur'an Kursu Müştemilat Kiralanması Hizmetleri.pdf
  
İhale, Altyapı, Onarım ve Tadilat  Hizmetleri.pdf
  
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım Hizmetleri.pdf
  
Proje Tasarımı ve Kontrol Hizmetleri.pdf
  
Teknik Destek Hizmetleri.pdf
  
Yapı Güvenliği Çalışmaları Hizmetleri.pdf
  
Zemin Etüt Çalışması Hizmetleri.pdf