Tebliğler

  
  
Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği.pdf
  
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği.pdf