Sunulan Hizmetler

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı           

  
  
Klasör: Sosyal Faaliyetler
  
Klasör: Yardım Kampanyaları
  
Lojman Hizmetleri.pdf
  
Yemekhane, Çayocağı ve Kuaför Hizmetleri.pdf