Sunulan Hizmetler

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

  
  
Büro Hizmetleri.pdf
  
Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri.pdf
  
Güvenlik Hizmetleri1.pdf
  
Haberleşme ve Santral Hizmetleri.pdf
  
Mali Hizmetler.pdf
  
Sivil Savunma Hizmetleri.pdf
  
Teknik Servis Hizmetleri.pdf
  
Ulaşım-Servis Hizmetleri.pdf