Detay

GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI-VII

12.10.2017

KIZILCAHAMAM

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından “Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı -VII-" 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, üyeleri ve uzmanları, çeşitli İlahiyat fakültelerinden akademisyenler ve ilim adamlarının katılımıyla Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen bu tür toplantıların ve toplantılar neticesinde çıkacak sonuçların toplum için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İktisadi konuların alt başlıklar halinde teferruatlı bir şekilde ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal hayatta karşılaşılan konulara ilişkin İslami ölçülerin dikkate alınması gerekliliğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, “Üstün yeteneklerle donatılan insan sosyal bir varlık olarak toplum içinde yaşamak zorundadır. İnsanın hemcinsleriyle ve toplumla ilişkilerinin en önemli alanlarının başında ise ekonomik ilişkilerin yani iktisadi faaliyetlerin geldiği hepimizin malumudur" dedi.

Açılış konuşmasında Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Başkanlığımızın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olduğunu vurgulayan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş “İslam dininin temel bilgi kaynaklarını, metodolojisini, tarihi tecrübesini, güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dini konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dini soruları cevaplandırmak gibi temel bir görevi vardır. Bunun için dini konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmakta, yaptırmakta, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmakta, bu hususta yurtiçi veya yurtdışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmakta, ilmi ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemekte ve çalışmalar yapmaktadır. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantıları, bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

İstişare toplantılarının, İslami ilimler alanındaki ilim adamlarıyla alan uzmanlarını bir araya getirmesi nedeniyle, çözümü aranan hususlarda daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağladığını ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı;  “Günümüzün karmaşık iktisadi faaliyetleri dikkate alındığında ekonomik hayatı ve fıkhı iyi bilen uzmanlara ne kadar ihtiyaç olduğu ortadadır.  Zira bir konunun detaylarını ve pratikteki uygulama biçimlerini iyice bilmeden verilen hükümler çoğu zaman isabetli olmamaktadır. Verilen bu tür fetvaların sıklıkla yeniden ele alınıp değiştirilmesi, söylediğimiz hususa işaret etmektedir. Şu husus son derece önem arzetmektedir: Günümüzde iktisat bilen fıkıhçılara ihtiyaç olduğu kadar fıkıh bilen iktisatçılara da ihtiyaç vardır. Bu sebeple biz, bu toplantımıza daha önceki toplantılarımızda olduğu gibi ilahiyatçı meslektaşlarımızla birlikte alan uzmanlarını da davet ettik" dedi.

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı kapsamında toplam 7 oturumda, “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemleri"; “Elbirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Bazı Yatırım Araçları"; “Gayrimenkul Sertifikası ve TOKİ Konut Edindirme Yöntemi"; “Birim Değer-Hesap Değer Uygulaması ve Katılım Fonları"; “Alternatif Kredi Kartları" “Teverruk Uygulamaları" ve “Kira Sertifikası" konularında sunumlar yapılmış ve mezkur konular katılımcılar tarafından müzakere edilmiştir.


​​​​​​​​​​​​​​