Kurul Sekreteri

Kenan ORAL.jpg
Kenan ORAL
Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri
​  
Kenan ORAL, 1983 yılında Samsun'da doğdu. OMÜ İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra AÜSBE hadis anabilimdalında yüksek lisansa başladı (2005). "Hadis Literatüründeki Hâricîler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi" (2007) isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. "el-Muvatta' Oluşum Tarihi, Nüshaları ve Farklılık Nedenleri" konulu doktora teziyle akademik çalışmalarına devam etmektedir. Konulu hadis projesinde uzun süre çalıştıktan sonra 2012 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı.  "Avrupa Fetvâ ve Araştırma Meclisi'nin Yapısı ve Fetvâ Yöntemi" adlı uzmanlık tezi hazırlayan ORAL, 26 Kasım 2015 tarihinde de Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı göre​vine başladı. 
Hadislerle İslam adlı eserde çeşitli konularda makaleleri, değişik dergilerde yayınlanmış yazıları ve kitap çalışmaları bulunan ORAL, evli ve bir çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.