Tarihçe

KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ​​
1976 yılına kadar, hac ve umre hizmetlerini yürütmek amacıyla, Başkanlık teşkilatıbünyesinde herhangi bir birim oluşturulmamıştır.
10.12.1976 tarihli ve 7/12998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Hac İşleri Müdürlüğü” kadrosu ihdas edilerek “Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı”na bağlanmış ve bu müdürlüğün sorumluluğunda ilk defa 1977 ve 1978 yıllarında olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, deneme niteliğinde 2 hac seferi düzenlenmiştir.
Türk hacıları için yararlı ve gerekli olduğu sonucuna varılan bu organizasyonun müteakip yıllarda da devam etmesi ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, 04.01.1979 tarihli ve Ö-2-79/2 sayılı Devlet Bakanlığı onayı ile Başkanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde “Hac Dairesi Başkanlığı” kurulmuş ve Hacİşleri Müdürlüğü de bu Daireye bağlanmıştır.
190 sayılı Kadro Kararnamesi çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 18/07/1984 tarihli ve 84/8360 sayılı kararı ile Diyanetİşleri Başkanlığı’nın kadroları yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlemede Hac Dairesi Başkanlığı kadrosu da ihdas edilerek, buna bağlı olarak, Hac İşleriŞubesi Müdürlüğü, Umre İşleri Şubesi Müdürlüğü, Hac ve Umre Rehberlik Şubesi Müdürlüğü olarak teşekkül ettirilmiştir. Bu müdürlüklere, 18.10.2001 tarihinde Hac ve Umre Kurulları Şubesi Müdürlüğü de ilave edilerek 2011 yılına kadarki yapılanmaya kavuşulmuştur.
01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ”Hac ve Ümre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kurulmuştur. Genel Müdürlüğün temel görevleri;
.  Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde, hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
.  Hacda kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
.  İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hac ve umreye gideceklerle görevlilerin eğitimini sağlamak.
.  Görev alanına giren konularda hizmet satın almak.