Teknik Açıklamalar

​​
TEKNİK AÇIKLAMALAR
Dinimizde; Ramazan orucu, hac, zekat, fıtır sadakası, bayram, kurban... gibi, edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin zamanlarının belirlenmesinde kameri ayların esas alınması gerekir. Dini hükümlere göre Kameri ay; Ay'ın kavuşum (içtima) durumundan sonra bati ufkunda görülmesi veya güneş battıktan sonra görülebilecek şekilde ufkun üstünde mevcut olduğunun kesin olarak bilinmesiyle baslar. Ayni şekilde hilalin tekrar görülmesiyle sona erer. 

Nitekim Hz. Peygamber (SA) efendimiz "Yüce Allah, hilalleri insanlar için vakit ölçüleri kildi. O halde, hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce bayram yapın...." buyurmuştur.

İşte Diyanet isleri Başkanlığı'nda kameri ayların başlangıçları; 1978 ve 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Rü'yet-i Hilal Konferanslarında ilmi ve dini gerçeklere uygun olarak belirlenen kriterler esas alınarak belirlenmekte ve pek çok İslam ülkesi de Başkanlığımızca belirlenen ölçülere uymaktadır.  

Başkanlığımızca dini ve ilmi gerçeklere uygun olarak, günümüzün teknolojik imkanlarından da yararlanılarak belirlenen Hicri 1439-1440 yılının 2018 yılındaki  kameri aylarının başlangıcı teknik olarak aşağıda gösterilmiştir:
 
 
 
​​