Camilerin Yönetimi

CAMİLERİN YÖNETİMİ

Camilerimiz, manevi iklimiyle bize yeni bir şuur kazandırarak hayata katan diriliş mekanlarıdır. Allah'a vuslatın en güzel örneği olan ve bizi huzurda bir ve beraber kılan, namaza ve secdeye ev sahipliği yapan mabetlerdir. Duygu ve düşüncelerimizi ilmek ilmek dokuyarak bizi eğiten; Rabbimizi, dinimizi, kitabımızı, peygamberimizi, kardeşliğimizi ve hayatı öğrendiğimiz mekteplerdir.

Camilerimiz bu yönüyle bireyin ve toplumun manevi hayatında önemli bir yere sahiptir. Günümüz insanının anlam arayışına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, kendisinden beklenen dini ve sosyal fonksiyonları yerine getiren ve asr-ı saadette olduğu gibi toplumun bütün kesimlerine hizmet sunan mekanlar olma hüviyetindedir.

Ülkemizde cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadete açılmakta ve yönetilmektedir. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesinde hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz ibadete açılan cami ve mescitlerin yönetiminin üç ay içerisinde Başkanlığa devredileceği belirtilmektedir. Başkanlığımıza devredilen camilerin yönetiminden imam hatip ve müezzin kayyımlar, kadrolu görevli bulunmadığında ise ilgili yönetmeliğe göre mesleki ehliyetleri müftülüklerce belirlenen ve görevlendirilenler sorumludur. Cami ve mescitlerin yönetimi ve denetlenmesi müftülüklerce yürütülmektedir.

Başkanlığımız cami hizmetlerini geliştirmek ve camiye ilgiyi artırmak amacıyla çeşitli projeler ve faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede camilerimiz, vatandaşlarımızın dini taleplerine cevap verilebilecek şekilde namaz vakitleri dışında da gün boyunca açık tutulmakta, camilerde kitaplık/kütüphane oluşturulması, kadınlara ait mekanların iyileştirilmesi, genç ve çocuklara yönelik özel mekanlar oluşturulması, camilerin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi vb. çalışmalar yürütülmektedir.

Şüphesiz bütün bu çalışmalar yapılırken günümüzün değişen şartları, toplumumuzun ihtiyaç ve talepleri göz önünde tutulmakta, vatandaşlarımızın düşünce ve önerileri hassasiyetle değerlendirilmektedir.​