Cami Merkezli Etkinlikler

CAMİ MERKEZLİ ETKİNLİKLER

Camiyi hayatın merkezine yerleştiren, cami merkezli bir medeniyet inşasına zemin hazırlayan, tarihi boyunca yerleşim yerlerinin kimliğinin oluşmasında camilere önemli bir yer veren yüce dinimiz İslam'ın kainatı kuşatan mesajı camilerde ilmek ilmek dokunarak toplumlara ulaşmıştır.   

İslam medeniyetinin şekillenmesinde temel yapı taşlarından birisi olan camiler, öteden beri dinî, sosyal ve kültürel hayatın merkezinde yer almış, asırlar boyunca ibadet, ilim, kültür ve kardeşlik mekânları olarak hayati fonksiyonlar icra etmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de camilerin hayatın merkezinde yer alan işlevselliğine yeniden kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Başkanlığımız “Yaşayan Cami Modeli" olarak isimlendirdiği camileri toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturmak üzere çeşitli projeler hayata geçirmektedir. Bu kapsamda camilerde genç, çocuk, kadın-aile ve engelli bireylere yönelik cami buluşmaları düzenlenmekte, haftada bir gün vatandaşlarımızın katılımıyla Kur'ân tilaveti, tesbihat, sohbet ve duadan müteşekkil sabah namazı buluşmaları ve hadis dersleri gerçekleştirilmektedir. Camilerimiz, namaz vakitleri dışında da vatandaşlarımızın dini taleplerine cevap verilebilecek şekilde açık tutulmakta, hazırlanan haftalık bir program çerçevesinde namaz öncesi veya sonrasında cemaate yönelik Kur'an-ı Kerim öğretimi,     Kur'an-ı Kerim ve meali, tefsir, hadis, ilmihal, akaid ve siyer-i nebi okumaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fiziki alt yapısı müsait olan camilerde dini danışmanlık büroları, çocukların ve gençlerin gelip zamanlarını değerlendirebilecekleri, din görevlisi gözetiminde kitap okuyup ev ödevi ve araştırma yapabilecekleri okuma salonları vb. mekanlar açılmakta ve gönüllük esasına dayalı cami gençlik grupları oluşturularak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.