İbadet Hizmetleri

İBADET HİZMETLERİ

İbadet genel anlamıyla kulun Allah'a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O'nun rızasına uygun davranma çabasını ve bu şekilde yapılan iradi davranışları ifade eder. Özel anlamıyla ise Allah ve Rasulü tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleri ve hayat tarzıdır. Bunlar Kur'an'da emredilen ve Hz. Peygamber'in (s.a.s) sünneti ile hayata tatbik edilen namaz, oruç, hac, zekat vb. ibadetlerdir.

Dinin özünü teşkil eden inanç esaslarından sonra dinde ikinci önemli halkayı ibadetler oluşturur. İbadet denildiğinde ilk akla gelen ise kuşkusuz namazdır. Camiler, dinin direği olarak tanımlanan namaz ibadetinin cemaatle eda edildiği müstesna mekanlardır. Ülkemizde İslam dininin ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmek görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uhdesine verilmiştir.

Başkanlığımız, söz konusu görevi bağlamında ibadetlerin vaktinde ve usulüne uygun olarak eda edilmesine, namaz vakitlerini ilan eden evrensel ilahi bir mesaj olan ezan ile salanın din görevlilerimiz tarafından güzel bir seda ile okunmasına özen göstermektedir. Ayrıca Kur'ân'ın nazil olduğu ramazan ayının feyiz ve bereketinden daha fazla istifade edilmesi amacıyla camilerimizde mukabeleler okunmakta, mevlit programları düzenlenmekte, hatimle teravih namazları kılınmakta, il ve ilçe merkezlerinde belirlenen camiler itikaf için hazırlanmaktadır.