ANKARA VE MEKKE İÇİN REBİÜLAHİR HİLALİNİN TEKNİK AÇIKLAMASI

20 Ocak 2015 Salı günü Greenwich saatiyle 13:14'de İÇTİMÂ, 21 Ocak 2015 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 00:28'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Amerika Kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.       

 
İÇTİMÂ günü olan 20 Ocak 2015 Salı günü ay güneşten  Ankara’da 13 dakika,  Mekke'de ise 04 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal Mekke'de 29', Ankara'da 1° 42' ufkun üstünde bulunmasına rağmen her iki şehirden de hilal görülemeyecektir.
 
Ru'yet günü olan 21 Ocak 2015 Çarşamba günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 24 dakika, Mekke'de 1 saat 08 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 13° 21', Mekke'de 13° 50' ufkun üstünde bulunmaktadır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlandığı için her iki şehirden de hilal görülebilecektir.

 

Rebiülahir ayının ilk günü olan 22 Ocak 2015 Perşembe günü ay güneşten; Ankara'da 2 saat 35 dakika, Mekke'de 2 saat 12 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 25° 06', Mekke'de ise 27° 35' ufkun üstünde bulunmaktadır.