Basılı Yayın

1. Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı
Sıra No
Görevler
İlgili Olduğu Madde
1
Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak, hazırlatmak, gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
(6002/6, ç-1)
2
Toplumu din konusunda aydınlatmak; dinî birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşma ve huzura katkı sağlamak; engelli, hükümlü gibi özel ilgi ve desteğe muhtaç toplum kesimleriyle, çocuklar, gençler, aydınlar ve halk için yayınlar hazırlamak; aile ve gençliği tehdit eden zararlı akım ve faaliyetlere karşı halkımızı uyarmak amacıyla çeşitli yayınlar hazırlamak, hazırlatmak; gerektiğinde bunları ücretsiz olarak dağıtmak,
(6002/6, ç-1)
3
Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri incelemek ve yayımlanıp yayımlanamayacağına karar vermek. Dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
(6002/6, ç-1)
4
Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile şahıslardan gelen ücretsiz yayın taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri imkânlar ölçüsünde karşılamak,
(6002/6, ç-1)
5
Basılı dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Başkanlığın basılı yayınları için kısa, orta ve uzun vadede hedef ve projeler oluşturmak,
(6002/6, ç-1)
6
Başkanlıkça yayınlanan basılı eserleri derlemek ve bir yayın arşivi oluşturmak,
(6002/6, ç-1)
7
Uluslar arası fuarlara katılmak, dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımını yapmak,
(6002/6, ç-1)
8
Takvim hazırlamak,
(6002/6, ç-1)
9
Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak
(6002/6, ç-1)
(6002/6, ç-2)
(6002/6, ç-3)