Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

Diyanet İşleri Başkanlığı

saniye içerisinde yeni birimler sayfamıza yönlendirileceksiniz

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü